Medborgarförslag om förenklad utbyggnad av Öregrunds hamn/gästhamn

Medborgarförslag av Kåre Lagerquist 25 november 2014 om förenklad utbyggnad av Öregrunds hamn/gästhamn.
Förslaget finns att läsa på Östhammars kommuns hemsida: Medborgarförslag

You may also like...