Meddela FTI när containrar med återvinning behöver tömmas!

Det är inte Östhammars kommuns ansvar att tömma containrar med material som ska återvinnas (glas, plast, tidningar, metall). Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingens ansvar:
”Vi uppskattar att du hjälper oss med övervakning av behov av städning och tömning.”

Behöver en/flera containrar hämtas och tömmas? Kontakta FTI på deras hemsida och gör en felanmälan:
http://www.ftiab.se/172.html

You may also like...