Mellanlagret av använt kärnbränsle – hur mycket och hur länge?

Det här använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk … Nu är det följande som gäller efter utökad lagring: ”Mängden lagrat använt kärnbränsle får, vid ett och samma tillfälle, uppgå till högst 11 000 ton” i mellanlagret Clab i Simpevarp i Oskarshamns kommun.

Innan tillstånd för utökad lagring hade SKB tillstånd att mellanlagra 8 000 ton använt kärnbränsle, nu alltså 11 000 ton. Behovet av att mellanlagra det använda kärnbränslet är tillgodosett fram till år 2036 (ungefär).
Nu kan myndigheter ta sig fram till beslut om huruvida 1) Forsmark är en lämplig plats för slutförvar av använt kärnbränsle och 2) om KBS-3-metoden är den bästa metoden att slutförvara använt kärnbränsle från svenska kärnkraftverk.

Efter ett eventuellt lagakraftvunnet beslut tar det cirka 10 år att bygga slutförvarsanläggning i Forsmark.

You may also like...