Mikael Köhler: ”I alla sammanhang ska vi undvika nära kontakt med personer utanför vårt hushåll”

Mikael Köhler är Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsdirektör. Jag citerar några rader från Köhlers rapport november 2020:

”I första hand måste vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen genom att följa råd och rekommendationer. I alla sammanhang ska vi undvika nära kontakt med personer utanför vårt hushåll och samtal ska ske på tydlig distans till ALLA andra. Vi ska undvika trånga utrymmen och folksamlingar. Givetvis ALLTID sprita händerna.

Minska behovet av vård på sjukhus måste vara en uppgift för ALLA. Provtagning och smittspårning är därutöver vårdens viktigaste verktyg i att hantera den fortsatta spridningen av Pandemin. Vi ska inte hamna i ett läge där vi behöver göra prioriteringar som ingen i vanliga fall skulle acceptera. Vi måste därför även denna gång lyckas hantera pandemin på samma goda sätt som i våras, för folkhälsans och demokratins skull.”

You may also like...