”Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt”

67–100 bra/mycket bra resultat och här hamnar Tallparksgården.
34–66 lågt/halvbra resultat
0–33 mycket lågt resultat

Vad är detta, kanske du undrar. Jag läser utvärderingen av en enkät bland anställda i Östhammars kommuns hemtjänst, särskilda äldreboenden m.m. Enkätfrågor och sammanställning finns i Socialnämndens kallelse för sammanträde 11 december.
Här följer några exempel på enkätfrågor om resultat:

Högsta poäng är 100.

1. Det finns tydliga mål för min organisation.
Lärkbacken och Tallparksgården bäst med 81/100.

2. Det finns tydliga mål för min arbetsgrupp.
Tallparksgården bäst med 86/100.

3. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar.
Tallparksgården bäst med full pott, 100/100.

4. Jag vet precis vilka arbetsuppgifter jag har.
Tallparksgården bäst med 94/100.

5. Jag vet vilka resultat som jag ska uppnå med mitt arbete.
Lärkbacken bäst med 96/100, därefter Tallparksgården med 94.

6. Jag vet precis hur arbetet ska utföras.
Tallparksgården bäst med 95/100.

Längre fram i sammanställningen blir jag mycket fundersam:
Min chef hanterar konflikter på ett bra sätt.
Parkvägen i Alunda får 33/100 poäng, alltså mycket lågt resultat, med ett utropstecken.
Tallparksgården bäst med 95/100.

Jag tycker du ska läsa ALLT: ”Enkätundersökning socialförvaltningen om organisatorisk och social arbetsmiljö.” Allt är inte okej på Tallparksgården, och när undersökningen visar att något är dåligt där, är det lika dåligt på de andra SÄBO:na eller ännu sämre.

Länk: Ärendelistan med enkäten/undersökningen
Undersökningen börjar på sidan 155.
Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor.
Obs! Hemtjänst Öregrund har råkat svara på fel länk och finns därför inte med i undersökningen.

You may also like...