Mötesanteckningar från utvecklingsgrupperna 12 juni 2017

Från mötesanteckningarna utvecklingsgrupperna i Östhammars kommun 12 juni  2017. Här påstås märkliga saker: att det i Öregrund inte kommer in förslag i utvecklingsgruppens förslagslåda och att det finns två vakanser i gruppen:
”Öregrund – informerar om att gruppen f.n. har 2 vakanser och att man infört en process, dvs. ser över rekryteringsunderlaget, för samråd med föreningslivet samt tittar på en bemanningsmodell. Diskussioner förs om att omforma utvecklingsgruppen till ideell förening. Förslagslådan används dåligt.”

Det har lagts förslag i lådan, och Öregrundsbor har anmält sitt intresse att delta i utvecklingsgruppen. Läs gärna utvecklingsgruppens protokoll där det ska stå vilka förslag som lämnats in och vilka som anmält sitt intresse för att vara med och utveckla Öregrunds stad.

You may also like...