Nybyggnad av Ica Supermarket i Börstil Östhammar

”Börstil 11:3, bygglov för nybyggnad av ICA Supermarket med tillhörande skyltar och plank.
Avgiften för ärendet är 315 570 kronor (bygglov 89 375 och planavgift 226 195). Ärendet har remitterats till Brandförsvaret och Gästrike Vatten. Yttrandet från Gästrike vatten ska beaktas med avseende på fastighetens placering inom vattenskyddsområde och de föreskrifter som därför behöver efterföljas.”

(Jag läser kallelsen för Bygg- och miljönämnden 8/9)

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *