Nytt om väg 288 Gimo-Börstil

Jag läser ”Trafikdirektörens rapport”, oktober 2020 (Region Uppsala) om bl.a. väg 288 Gimo-Börstil. Texten jag citerar börjar på sidan 6

”I samband med Trafikverkets arbete med vägplanen har Region Uppsala i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet genomfört en stråkutredning för att utreda förutsättningarna för hållbart resande. Stråkutredningen har emellertid likt vägplanens avgränsningsområde inte valt att ha slutpunkt i Börstil utan tar ett helhetsgrepp kring sträckan vilket innebär att målpunkten istället blir Östhammars busstation.”

You may also like...