Obemannad livsmedelsbutik i Hargshamn

Hur går det till att driva en obemannad livsmedelsbutik? Inte en aning. Men Lifvs Scandinavia AB har ansökt om att få göra det i Hargshamn, och Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller utformningskraven i 8 kap Plan- och bygglagen. Avvikelsen är att betrakta som liten, och bygglov kan beviljas. Avvecklingsplan har redovisats.

Jag läser kallelsen för nämndens sammanträde 27 april:
Hargshamn 2:1, bygglov och startbesked för nybyggnad av obemannad livsmedelsbutik.

Spännande! Heja, heja Hargshamn!

You may also like...