Om du vill JO-anmäla kommunen eller enskild tjänsteperson

Har du t.ex. redan vänt dig till kommunen ett antal gånger om utebliven tillsyn och/eller tillsyn utan rapporter? En möjlighet är att JO-anmäla:
https://www.jo.se/sv/JO-anmalan

Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Det är inte heller nödvändigt att man personligen är berörd av det man anmäler.

Det här ska en anmälan innehålla:
Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. vilken myndighet och eventuell tjänsteman som man anser har agerat felaktigt.

En kort beskrivning av ärendet eller händelsen.

Det agerande som man anser vara felaktigt och motivering till varför man anser att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.

När händelsen inträffade.

Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndigheten.

Anmälarens namn, adress och eventuellt telefonnummer. Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *