Om Östhammars kommun i Nils Holgersson-rapporten

”I denna undersökning ’förflyttas’ en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.”

LÄNK: OM NILS HOLGERSSON
http://nilsholgersson.nu/om-nils-holgersson/about

VAD RANGORDNAS NEDAN?
Årskostnad för VA i en typlägenhet (67 kvm) år 2020.
http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2020/va-2020

RANGORDNING ÅR 2020 KOMMUNER I UPPSALA LÄN:
Uppsala kommun på plats 78 (lägst kostnad)
Heby kommun på plats 131
Tierps kommun på plats 151
Enköpings kommun på plats 186
Knivsta kommun på plats 195
Älvkarleby kommun på plats 219
Håbo kommun på plats 234
Östhammars kommun på plats 284 (högst kostnad)

Bor du i villa i Östhammars kommun har du Sveriges högsta VA-taxa.

You may also like...