ÖN: ”Helhetssyn och förståelse saknas inom SKB”

Östhammars Nyheter 11 april på webben: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter sin tillsyn av kärnteknikanläggningarna SFR och Clab funnit ett stort antal brister. Myndigheten kräver nu ett åtgärdsprogram.
Läs hela artikeln hos Östhammars Nyheter: Helhetssyn och förståelse saknas inom SKB

You may also like...