Kommunal ’operation’: Ta livet av kastanjeträdet (uppdatering)

Uppdatering 19 maj 2020
Östhammars kommun på sin FB:

Hej! Tekniska hälsar att all jord närmast trädstammen kommer att tas bort för att undvika att trädet kommer till skada. Ha en fortsatt bra dag! Med vänlig hälsning, Tina, kundtjänstvägledare.

13 maj 2020
Har du sett behandlingen av de gamla kastanjeträden vid biblioteket? Östhammars kommun verkar inte gilla de här träden, så nu har ett av dem fått jord över fot och upp över stam. Vad händer med ett träd som behandlas på det sättet? Det dör inom några år.

Observera att det inte endast är jord mot stammen som är problemet för träden vid markhöjningar. Det är att marknivån över rötterna får en annan syresättning, näringsbalans, vattenförsörjning också. De flesta träd tar upp merparten näring och syre någon decimeter till en halvmeter under jordytan. Hamnar rötterna plötsligt på dubbla markdjupet blir förhållandena för rotandning och näringsupptagning helt annorlunda.”

Att ändra marknivåer över trädens rötter är aldrig helt okomplicerat. Tyvärr visar sig effekterna ofta långt senare.

(Källa: Odla. nu)

Utanför Öregrund bibliotek finns Kunskapens Träd, två kastanjer.
”Det där namnet fick det väl på senare tid, och jag tror att det var en apotekare som kallade det så första gången.” (Hulda Palme, född i Öregrund år 1859)
På träden fästes annonser, affischer och alla slags tillkännagivanden. Sedan fick Öregrund en annonstavla framför träden. Nu har vi stora fina annonstavlor på Rådhuset

You may also like...