14/9 på Öregrunds bibliotek: Träffa syn- och hörselinstruktör

Lena Ericson är Östhammars kommuns syn- och hörselinstruktör.

”Syn- och hörselinstruktören finns tillgänglig på varje bibliotek en gång per månad under hösten 2020. Klockan 14.00-15.00 på alla bibliotek, med start den 1 sep. Se datum här nedanför. Då kan du fråga, få hjälp med rengöring och slangbyte på hörapparaten samt få tips och råd om hur dina syn- och hörselhjälpmedel fungerar.”

FÖLJANDE DATUM FINNS INSTRUKTÖREN PÅ ÖREGRUNDS BIBLIOTEK:
14 september
12 oktober
12 november
10 december

Läs mer på kommunens webb/Syn- och hörselnedsättning

You may also like...