Öregrunds skola och ”särskilt stöd”

2019-08-20 kom den här anmälan in till Skolinspektionen.
Grund för utredning: Särskilt stöd
2020-03-13 kom ett beslut i ärendet: HM har vidtagit tillräckliga åtgärder. HM = huvudmannen, alltså Östhammars kommun.

Väldigt lång utredningstid, tycker jag. Antingen har huvudmannen rättat till bristerna ganska omgående men Skolinspektionen har varit sena med att följa upp ärendet. Eller så har huvudmannen inte kunnat leverera särskilt stöd förrän efter så här lång tid.

You may also like...