Öregrunds Vårdcentral om Corona-pandemin

Öregrunds Vårdcentral på Facebook 12 mars:
https://www.facebook.com/Oregrundsvardcentral

Ingen har väl undgått den pågående Corona-pandemin?

För Öregrunds vårdcentral och våra patienter kan det komma att ske förändringar på hur vi kan ta om hand patienter med akuta luftvägssymtom. Eftersom en stor andel av våra patienter är äldre och/eller med kroniska sjukdomar är det av yttersta vikt att skydda dessa från egentligen ALLA typer av luftvägsinfektioner men framförallt Covid-19. Därför vill vi inte att du med akuta luftvägssymtom kommer in på vårdcentralen och blir sittande i väntrum och riskerar att smitta andra patienter. Vi håller nu på att utarbeta flödes-scheman för hur vi på bästa sätt tar om hand patienter som uppvisar SVÅRA symtom och som behöver vårdens bedömning. Tills vidare gäller:

1. Tvätta händerna ofta!
2. Låt bli att peta dig i ansiktet med händerna.
3. Om du blir förkyld, stanna hemma och sköt om dig som du ska, lindra symtomen. Om du behöver inhandla läkemedel – skicka om möjligt en budbärare till Apoteket för inköpen.
4. Är du allvarligt sjuk, d v s så illa andningspåverkad eller med så pass allvarligt allmäntillstånd att du funderar på om du behöver vara inlagd eller få annat än symtomlindrande läkemedel – RING vårdcentralen så att vi får planera för hur vi bäst gör bedömningen. Vi behöver sannolikt rigga för en särskild in- och utgång för att minska risken för smitta i väntrum och till personal.

Det är därtill föränderliga tider – det som gäller idag, kan vara inaktuellt i morgon. Vi jobbar för att uppdatera er om/när vi vet mer.”

LÄNK: ÖREGRUNDS VÅRDCENTRALS WEBBSIDA

You may also like...