Östhammars kommun har flest coronafall per invånare i Uppsala län

Ibland har det med politik att göra om sjukdomsfall med covid-19 ökar eller minskar.
Efter förra kommunfullmäktigemötet på Storbrunn insjuknade två ledamöter med covid-19. Trots det har kommunledningen med fullmäktige bestämt att genomföra ett extra fysiskt kommunfullmäktigesammanträde den 13 oktober för att fullmäktige ska svara på en fråga de inte ens fått (om slutförvaret, från regeringen). Några partier röstade olika inom sig och någon avstod från att rösta. Oenighet alltså i frågan om ett extra fullmäktigesammanträde behövs.
Inom fritidspolitiken finns det ledamöter som funderar på att kliva av sina nämnduppdrag för att Östhammars kommun inte ordnar så att ledamöter i riskzonen kan delta’ på distans. Det är inte pandemin som saboterar demokratin i vår kommun – det är kommunstyret.
Viruset har även tagit sig in i kommunhuset. Har de svårt att hålla avstånd där också? I så fall varför?

Newsworthy 8 oktober: ”Östhammar har just nu fler coronafall per invånare än någon annan kommun i Uppsala län.”


You may also like...