Östhammars kommun: ”Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus”

Jag läser ”Utbyggnads- och anslutningsplan till kommunalt VA för omvandlingsområden i Östhammars kommun”, från sidan 133 i ärendelistan för Östhammars kommunfullmäktige 14 juni 2022.
Citerar valda delar från texten:

Bakgrund
Flera bebyggelseområden i Östhammars kommun är i behov av en mer hållbar VA-lösning för framtiden. Omvandling från fritidshus till permanentboende ökar i stadig takt och exploateringstrycket i fler områden är högt och de naturgivna förutsättningarna gör det svårt att göra enskilda lösningar. För att kunna hantera och planera för detta har en utbyggnadsplan för kommunalt VA för omvandlingsområden tagits fram med en planeringshorisont fram till 2030 med utblick till 2040.

För samtliga nedan gäller ”Vistelsegraden i fritidsbebyggelsen är generellt hög då många vistas stor del av året i sitt fritidshus” samt ”Högt tryck på omvandling och förtätning”:

Sunnanö:
Andelen permanentboende är ca 30 % av ca 170 hushåll.
119 bostäder har inte någon folkbokförd.

Kavaröbro:
Andelen permanentboende är ca 60 % av ca 50 hushåll.
20 bostäder har inte någon folkbokförd.

Kavarö:
Andelen permanentboende är ca 11 % av ca 175 hushåll
156 bostäder har inte någon folkbokförd.

Stenskär:
Andelen permanentboende är ca 10 % av ca 205 hushåll.
185 bostäder har inte någon folkbokförd.

Valudden och Skinnäsviken:
Andelen permanentboende är ca 3 % av ca 110 hushåll.
107 bostäder har inte någon folkbokförd.

Björnäs (Södra):
Andelen permanentboende är ca 25 % av ca 80 hushåll.
60 bostäder har inte någon folkbokförd.

Björnäs mellan, norra (Skian och Golfbanan):
Andelen permanentboende är ca 20 % av ca 140 hushåll.
112 bostäder har inte någon folkbokförd.

Söderby-Karlsäng:
Andelen permanentboende är ca 5 % av ca 108 hushåll.
103 bostäder har inte någon folkbokförd.

Klyxen:
Andelen permanentboende är ca 7 % av ca 62 hushåll.
58 bostäder har inte någon folkbokförd.

Antal bostäder utan folkbokförda uppgår till 920.

You may also like...