Östhammars kommuns integrationsportal

Östhammars kommun har nu en integrationsportal:
Där samlas all information på integrationsområdet såsom kontaktpersoner, aktiva föreningar, stöd att söka, flyktingmottagande och hur du som vill kan hjälpa till. Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.
Länk: Integration Östhammars kommun

You may also like...