Östhammars kommunhus om detaljplan för Öregrunds hamn

Östhammars kommunhus: ”När det gäller den nya detaljplanen för Öregrunds hamn föreslås genomförandet att ske under 15 års tid, på grund av de omfattande arbetena och finansiering av delprojekten.”
Östhammars kommunhus/Detaljplan Öregrunds hamn

Kommunhuset har inte uppdaterat något om Sjöhistoriskas senaste analys om hur gammalt skeppsvraket på botten i hamnen är. ”Hur arbetet med detaljplanen ska gå vidare beror bland annat på resultatet av den marinarkeologiska undersökningen.” Inte heller media tycker det var värt en artikel.
Skeppsvraket i Öregrunds hamn är en fornlämning

You may also like...