Östhammars kommuns arbete med värderingar

Östhammars kommun:

Östhammars kommun är en av nio kommuner som ingår i ett nätverk som jobbar  med organisationskultur och värderingar inom SKL, Sveriges kommuner och landsting. 

Nu uppmärksammas kommunens arbete i en publikation utgiven av SKL. Där beskrivs kommunens arbete med att mäta och förstå vilka värderingar som präglar kommunen, och den stundtals tuffa resa det innebär. 
Målet är en mer modig, öppen organisation med starkt fokus på de som kommunen är till för: invånarna.

– Vi hoppas på en färdig värdebas till sommaren, säger Peter Nyberg, kommunchef. Men att leverera en organisationskultur ska vi däremot göra varje dag. För det måste vi lära oss att leva våra värderingar.
Läs mer och öppna PDF hos Östhammars kommun: Kommunens arbete med värderingar

You may also like...