Östhammars kommuns kommande åtgärder i Öregrund

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Östhammars kommun. Med ”på kort sikt” avses inom fem år. Åtgärdsvalsstudien gjordes år 2017. Här hittar du den studien:
Bristande anslutning till färjeläget i Öregrund

* Utred införandet av lånecykelsystem.
* Informationskampanj som påverkar beteendet och verkar för säkrare och miljövänligare transporter.
* Ta fram en parkeringsstrategi för Öregrund.
* Hastighetsöversyn inom Öregrunds tätort.
* Förtydligande av upplysning om att tomgångskörning ej är tillåtet.
* Förbättra vägvisningen för gång- och cykeltrafik i Öregrund.
* Bygg gångbryggor mellan Södra Hamnplan och Färjeläget.
(Studien, sidan 8:86)

Kontakta Öregrunds Utvecklingsråd om du vill ha mer information.

You may also like...