Östhammars kommuns svagheter enligt Upplandsbygd

Jag läser en SWOT-analys hos Upplandsbygd. Så här beskrivs Östhammars kommun:

”Svagheter och behov skiljer sig mycket mellan olika platser i området. Vissa mer perifera bygder upplever inte avfolkning, men en åldrande befolkning, med nedlagd service, färre aktiviteter för t.ex. barn och ungdomar och dålig föryngring i t.ex. föreningsliv och inom lantbruket. På vissa platser (t.ex. Östhammar) är huspriserna ändå höga, vilket gör det svårt för unga att bosätta sig. Här finns även ett missnöje med kommunens insatser och att kommunala processer går för långsamt. Östhammar upplever också en rivalitet mellan olika orter och att lokala föreningar konkurrerar och drar åt olika håll.”

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *