Ostkustens Framtid: ”Har Östhammars kommun Sveriges högsta VA-taxa?”

Gästrike Vatten fanns tillgängliga för allmänheten vid Öregrunds turistbyrå idag 10 juli från klockan 11 till 15. Det lokala partiet Ostkustens Framtid (OF) passade förstås på att ställa några frågor om avsaltningsverk vid kusten och om VA-taxan.
Läs sammanfattningen på O:F:s webb: ”Samtal i Öregrund med Gästrike Vatten”: http://ostkustensframtid.se

You may also like...