110 smittade och 18 avlidna i covid-19 i Östhammars kommun

Bekräftade sjukdomsfall och avlidna i covid-19 i Östhammars kommun. Den 16 april började Region Uppsala meddela bekräftade sjukdomsfall för samtliga åtta kommuner i länet. ”Vi publicerar statistiken helgfria dagar, måndag till fredag.” Så här går det kumulativt för Östhammars kommun:

Region Uppsala 19 maj:
Fr.o.m. 2020-05-18 rapporteras avlidna enligt FHM´s riktlinjer. Att räkna personer som avlidit inom 30 dagar efter diagnos är en vedertagen metod när det gäller säsongsinfluensa när den specifika dödsorsaken är okänd. Folkhälsomyndigheten har utvärderat detta mått för influensa och funnit att det är ett acceptabelt mått på dödligheten.
På grund av en felaktighet i data har antal som intensivvårdats visat felaktiga värden sedan 14:e maj. Felet är rättat och data är nu korrekt.


16 april: 54
17 april: 57 (alltså +3)
HELG
20 april: 65 (alltså +8)
21 april: 68 (alltså +3)
22 april: 70 (alltså +2) o.s.v.
23 april: 71
24 april: 74
HELG
27 april: 79
28 april: 80
29 april: 85
30 april: 86
1 maj: 89
HELG
4 maj: 89
5 maj: 90
6 maj: 90
7 maj: 92
8 maj: 92
HELG
11 maj: 94
12 maj: 95
13 maj: 95
14 maj: 95
15 maj: 96
HELG
18 maj: 98 smittade och 18 avlidna.
19 maj: 97 smittade och 17 avlidna.
20 maj: 101 smittade och 17 avlidna.
RÖD DAG
22 maj: 101 smittade och 17 avlidna.
HELG
25 maj: 101 smittade och 17 avlidna.
26 maj: 104 smittade och 18 avlidna.
27 maj: 107 smittade och 18 avlidna.
28 maj: 108 smittade och 18 avlidna.
29 maj: 110 smittade och 18 avlidna.


Fördelat på individer med boendeform särskilt boende (SÄBO) och övriga.

Här kan du se smittspridningen i länets samtliga kommuner och för hela länet. Antal sjukdomsfall, antal intensivvårdade samt antal avlidna.
KÄLLA: REGION UPPSALA NULÄGESBILD

Obs! Länets sjukvård har hittills fått in 107 smittade patienter som är folkbokförda i andra kommuner (utanför Uppsala läns kommuner).


You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *