3967 sjukdomsfall och 41 avlidna medborgare med covid-19 i Östhammars kommun

HÄR FINNS BOKNINGSBARA TIDER I GIMO OCH I ÖSTHAMMAR:
Region Uppsala – Tidbokning Covid-19

ÅR 2020 avled 25 medborgare i vår kommun i sviterna av Covid-19. Sammanlagt 754 sjukdomsfall i kommunen bekräftades med covid-19.

Den 16 april 2020 började Region Uppsala meddela bekräftade sjukdomsfall för samtliga åtta kommuner i länet. ”Vi publicerar statistiken helgfria dagar, måndag till fredag.”
Så här går det kumulativt för Östhammars kommun.

År 2022 i Östhammars kommun
4 januari: 2063 sjukdomsfall och 33 avlidna.
7 januari: 2113 sjukdomsfall och 33 avlidna.
11 januari: 2191 sjukdomsfall och 33 avlidna.
14 januari: 2326 sjukdomsfall och 33 avlidna.
17 januari: 2414 sjukdomsfall och 33 avlidna.
18 januari: 2448 sjukdomsfall och 33 avlidna.
19 januari: 2550 sjukdomsfall och 33 avlidna.
20 januari: 2593 sjukdomsfall och 33 avlidna.
21 januari: 2626 sjukdomsfall och 33 avlidna.
Ändring i Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer 2022-01-21: Endast personer som behöver finnas på plats på arbete eller skola rekommenderas provtagning. Detta påverkar statistiken gällande antal och andel bekräftade fall och bör tas i beaktande vid jämförelser över tid.
24 januari: 2815 sjukdomsfall och 33 avlidna.
25 januari: 2911 sjukdomsfall och 33 avlidna.
26 januari: 3004 sjukdomsfall och 33 avlidna.
27 januari: 3092 sjukdomsfall och 33 avlidna.
28 januari: 3165 sjukdomsfall och 33 avlidna.
31 januari: 3328 sjukdomsfall och 33 avlidna.

1 februari: 3351 sjukdomsfall och 33 avlidna.
2 februari: 3392 sjukdomsfall och 33 avlidna.
4 februari: 3452 sjukdomsfall och 33 avlidna.
7 februari: 3486 sjukdomsfall och 35 avlidna.
Fr.o.m. 7 februari 2022 redovisas här antal avlidna med covid-19 från
Socialstyrelsen
8 februari: 3513 sjukdomsfall och 35 avlidna.
9 februari: 3542 sjukdomsfall och 35 avlidna.
11 februari: 3561 sjukdomsfall och 35 avlidna.
14 februari: 3577 sjukdomsfall och 35 avlidna.
Region Uppsala 2022-02-15: På grund av stor smittspridning så är rapportering av avlidna osäker just nu.
Socialstyrelsen: Avlidna i Covid-19
15 februari: 3579 sjukdomsfall och 35 avlidna.
16 februari: 3586 sjukdomsfall och 36 avlidna.
17 februari: 3590 sjukdomsfall och 36 avlidna.
21 februari: 3603 sjukdomsfall och 36 avlidna.
22 februari: 3605 sjukdomsfall och 36 avlidna.
23 februari: 3611 sjukdomsfall och 36 avlidna.
24 februari: 3618 sjukdomsfall och 36 avlidna.
25 februari: 2625 sjukdomsfall och 36 avlidna.

FOHM Covid-19 kommun (desktop) (arcgis.com)

1 mars: 3780 sjukdomsfall och 36 avlidna
3 mars: 3814 sjukdomsfall och 36 avlidna.
10 mars: 3814 sjukdomsfall och 37 avlidna.
17 mars: 3852 sjukdomsfall och 38 avlidna.
24 mars: 3864 sjukdomsfall och 38 avlidna.
31 mars: 3864 sjukdomsfall och 40 avlidna.

Sedan april 2022 uppdateras statistiken [avlidna] om covid-19 en gång i månaden, förutom några av diagrammen som uppdateras varje vecka. Vi fortsätter att löpande bevaka utvecklingen och kan med kort varsel öka frekvensen igen.

1 april: 3872 sjukdomsfall och 40 avlidna.
8 april: 3879 sjukdomsfall och 40 avlidna.
17 april: 3889 sjukdomsfall och 40 avlidna.
25 april: 3905 sjukdomsfall och 40 avlidna.

2 maj: 3913 sjukdomsfall och 40 avlidna.
6 maj: 3919 sjukdomsfall och 41 avlidna.
15 maj: 3923 sjukdomsfall och 41 avlidna.
29 maj: 3933 sjukdomsfall och 41 avlidna.

7 juni: 3937 sjukdomsfall och 41 avlidna.
12 juni: 3941 sjukdomsfall och 41 avlidna.
17 juni: 3949 sjukdomsfall och 41 avlidna.
28 juni: 3967 sjukdomsfall och 41 avlidna.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *