4403 sjukdomsfall och 44 avlidna medborgare med covid-19 i Östhammars kommun

HÄR FINNS BOKNINGSBARA TIDER FÖR VACCINATION:
Region Uppsala – Tidbokning Covid-19


CORONA ÅR 2023 I ÖSTHAMMARS KOMMUN
Så här går det kumulativt för Östhammars kommun.
Statistik om covid-19 och coronapandemin Avlidna – Socialstyrelsen
FOHM Covid-19 kommun (desktop) (arcgis.com)

1 januari: 4368 sjukdomsfall och 44 avlidna.
6 januari: 4384 sjukdomsfall och 44 avlidna.
16 januari: 4395 sjukdomsfall och 44 avlidna.
19 januari: 4403 sjukdomsfall och 44 avlidna.
27 januari: 4405 sjukdomsfall och 44 avlidna.

1 februari: 4405 sjukdomsfall och 44 avlidna.

You may also like...