Positiva och Negativa fritextsvar i enkäten om centrala Öregrund och specifikt restauranger

Jag har fått fritextsvaren (rådata) mejlade till mig – handlar alltså om den där enkäten om centrala Öregrund som Sektor samhälle sammanfattade med att Öregrundsborna är nöjda. Jag håller fortfarande på med resultat/utvärdering av den enkäten och tar lite då och då, när jag har tid.

I det material som Sektor samhälle publicerade på kommunens webb fick några fritextsvar exemplifiera några omdömen här och där. Jag ville dock läsa alla anonyma fritextsvar. Jag citerar svaren nedan och jag har inte valt ut citat för att exemplifiera utan här är alla svar som rör specifikt restaurangerna i Öregrund, för jag vet att ”fakta” som kommer från Sektor samhälle och chefen där kan vara väldigt långt från hur de flesta definierar fakta:

POSITIVA KOMMENTARER OM RESTAURANGERNA
Nedan finns fritext svar om restaurangerna som Öregrunds ”magnet”. Har du hört det uttrycket tidigare? HÄR

Jag är inte företagare i Öregrund, men man hör att de har det motigt. Mycket gnäll från ett fåtal personer (min mening) som hörs mycket. Min åsikt är att det borde underlättas för företagare och nya initiativ. Det är klart att inte vilka tokigheter som helst, men bättre klimat än idag. Öregrund skulle dö utan dessa företagare.

Gör gågata av Strandgatan och låt restaurangerna bygga ut sina uteserveringar. Fordonstrafiken kan använda Rådhusgatan för transport.

Tycker att man kan stänga av all trafik över torget på sommaren. Detta skulle resultera i att restaurangerna kan ha större uteserveringar.

Trångt på sommaren med långa köer till färjan, mycket trevligt med alla uteserveringar.

Området Västra Banken är mycket trevligt med Wetsera och Strandnäras uteservering och restaurang.

Tycker att under sommaren (turistperiod) ska näringslivet ges större friheter tex med uteserveringar.

Restaurangerna sköter sig bra! Kommunens skötsel under all kritik!

Tycker restaurangerna skulle ha större uteplatser.

Om jag var krögare skulle jag vara mycket nöjd eftersom det är krögarna som fått hela torget av kommunen.

Har förstått att man avser krångla till det för krögarna och det gör mig ledsen och oroad! Det är tufft att bedriva krogverksamhet och svårt att få lönsamhet. De utgör Öregrunds magneter. Låt dem få vettiga förutsättningar! Jag ömmar för dem alla! Kul med glassbarer och klädbutiker! Systembolag, bion, apoteket mm. Glad att allt finns! Liksom infartsmacken!

Borde finnas större möjligheter för restauranger och andra verksamheter att växa och utvecklas. Vad som märks och vad jag hört så sätter kommunen mycket stopp för verksamheter.

Det finns många allmänna platser att vistas på och jag tycker inte alls att restauranger etc tar för stor plats i anspråk!

Låt krogarna få ta sin plats, det är ju Öregrunds magneter och väldigt trevligt med ett brett utbud. Just det olika i ex X:s erbjudande jämfört pizzeriorna förhöjer erbjudandet.

Verkar ju vara mest intressant med uteserveringar.

Kul med uteserveringar.

Det är svårt för företagarna att expandera då dem är begränsade till en viss yta. Exempelvis restaurangerna.

Borde ge restaurangerna möjligheter att bygga större uteserveringar längs med gatan från Briggen till Hummelgrund.

Möjlighet till mera uteserveringar mot vattnet.

Vore bra med tydlighet gentemot de som bedriver restauranger vid hamnområdet, vi vill gärna att dessa kan vara kvar!

Sommarens uteserveringar härliga.

NEGATIVA KOMMENTARER OM RESTAURANGERNA

Ta bort kiosken.

Ta bort kiosken från torget.

Riv utbyggen på krogarna, bort med kiosken, parkering istället.

Stora trädäcket tar för mycket plats på gator och torg.

Stäng alla restauranger!

Minska uteserveringarna.

Hamnen måste i första hand vara till för båtar.

Restaurangerna blir bara större.

Gula villans uteservering blockerar trottoaren vilket tvingar folk att röra sig i den kraftigt trafikerade gatan nedanför. Stäng av denna väg för biltrafik under sommaren.

Torget har byggts igen. De gamla fina sjöbodarna är som nybyggda hus, svårt att gå på bryggor utan att känna att man kollar ned i någons mattallrik när man passerar.

För många restauranger som breder ut sig för mycket.
Bort med restauranger vid dolda hörn, livsfara, Jakten och Slupen.
Det enda som jag tycker inkräktar är restaurang Sjöbodens uteservering.
Serveringarna bör inte få växa mer.

Begränsat att gå vid restaurangerna, för mycket folk och bord, stolar.

Kanske lite för många restaurangaltaner.

Håll trottoarer rena från skyltar, gatuserveringar och annat skräp.

Restaurangdäck överallt.

Vissa krogar har uteservering på gångvägar.

För många krogar som breder ut sig.

Restauranger breder ut sig med och mer, även på trottoarer och gångstråk.

Det blir mindre ytor att ta sig fram på när uteserveringarna byggs som påverkar biltrafiken.

Sommartid svårt att komma fram p.g.a. krogarnas bord, stolar, trottoarpratare.

Serveringar har en tendens att breda ut sig och blockerar kajer som är attraktiva vandringstråk.

Krogarna tar för mycket plats.

Mindre yta för restauranger på trottoarer behövs.

Bra om krogarna kommer bort från trottoarer och gata, så att allmänheten kan gå, cykla mm mer obehindrat. Bra om synsvaga inte ramlar över skyltar m.fl. hinder som ofta ställs i vägen på trottoarer/gångväg.

Se till att inte uteserveringar tar för mycket plats.

Trottoarer och gångbanor ockuperade.

På sommaren trångt att ta sig fram med rullstol. Detta gäller vid torget. Krogarna brer ut sig.
Uteserveringar som tar större och större utrymme. Barnvagnar som tvingas ut i vägbanan.

Krogarna har byggt uteserveringar utan tanke på att dessa ska monteras ned efter säsongen. På vintern måste vi bofasta gå och titta på bråten de lämnar efter sig.

Krogarna tar för mycket plats.
För många uteserveringar.

Minska antalet restauranger mot annan verksamhet, t.ex. museer.

Ta bort serveringar på gatorna.

Under 9 månader/år måste vi bofasta gå runt och titta på all bråte som sommaröppna restauranger lämnat kvar.

Ta bort kiosken och gör en oas där.

Krogarna har för mycket allmän plats.

Begränsa uteserveringar mot körbanan, bredda bryggpromenaden.

Skulle vara bra med bättre anpassad småbåts-gästhamn för korttidsbesök. Idag en hög brygga direkt vid uteservering.

Minska uteserveringarnas uteplatser.

Riv grillen och gör ett trevligt torg.

Det lilla torget mellan Jakten och Slupen har ätits upp av uteservering.

För stora restaurangutbyggnader sommartid.

För många uteserveringar.

För trångt i hamnområdet med trottoarserveringar.

Serveringar tar för stor plats.

Serveringar tar mer och mer plats.

Dåligt i hamnen p.g.a. alla nya serveringar.

Tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade är under all kritik. Trottoarer och gångvägar är ofta blockerade av uteserveringar, vilket tvingar ut permobil (och annat) i trafiken.

Vid Restaurang Slupen har allmän mark tagits till en ännu större uteservering där båtarna utifrån i alla tider, även idag, lagt till över dagen för proviantering. Där har också parkbänkar stått för allmänheten att sitta ta på. Ta bort utbyggnad av uteservering.

Det är svårt att röra sig i centrala Öregrund, finns inga trottoarer som man kan gå på, speciellt där alla krogar ligger, de har sina uteserveringar för långt ut i gatan.

Restaurangerna ”tar” för mycket plats, uteserveringar, deras köer, deras ”band” etc.

Nästan allt område i hamnen är betalande platser. Se till att inte alla uteserveringar lägger beslag på hamnområdet.

Restauranger har fått breda ut sig lite väl mycket.

Gör om Torget. Grillen ska flyttas!

Minska uteservering som är svartbyggen.

Hårdare tag mot affärer/glassbarer/restauranger som ockuperar trottoarer.

Krogarna breder ut sig allt mer nära vattnet.

Just passagen vid krogen Sjöboden är verkligen under all kritik. Ta bort hela den uteserveringen. Då blir också andra hörnet (mot vägen) mindre läskig.

Det står uteserveringar snart överallt. Vad gör de där när krogarna ändå inte har öppet?

Ta bort restaurangernas annekterande av allmänna platser. De ställer möbler och sätter upp staket på allmänna platser.

Då sommarkrogarna har brett ut sig är det mindre plats för gående.

Väldigt trångt i hamnområdet för gående då sommarkrogarna har brett ut sig allt mer. Bedrövligt att de fått tillåtelse till det. De behöver då verkligen inte så stort utrymme.

Ta bort alla restaurangdäck på gatumark.

Sommartid är min upplevelse av att Öregrund känns som en marknadsplats med alla restauranger som breder ut sig på trottoarer osv. Så som Öregrund nu profileras vänder man sig till turister som vill festa. När restaurangerna får ha kvar sina uterum hela året påverkas även den större delen av året när inte det är fullt av turister. Att kommunen dessutom gör campingplatser på två parkeringar i centrum bidrar till att biltrafiken/ husbilstrafiken ökar då även fordon till Gräsö passerar hamnområdet. Stäng av husbilscampingen i centrala delarna och bygg en större parkering samt husbilscamping vid Sven Perssonhallen. Kräv att restaurangerna tar bort sina uteserveringar vintertid. Tillåt inte fler uteserveringar och låt Öregrund profileras som den gamla hamnstad den är så även andra turister än festerna kommer hit.

Centrum översvämmas av uteserveringar.

Sommartid kan det vara svårt med alla restauranger i centrum. Det är servering ut på gatorna och kajen.

Ta bort kiosken.

Bort med trängsel och fula uteserveringar.

Det kan vara trångt på sommaren på vissa sträckor exempelvis vid hörnan vid Sjöboden.

Tag bort restaurangen (gamla kiosken) på torget. Sätt stopp för alla restauranger som bygger ut sina uteserveringar.

Uteplatserna för restaurangerna har fått bre ut sig för mycket, t.ex. sofforna som stod mellan Jakten och Slupen.

Riv den anskrämligt fula kiosken utanför Ica. Även restaurangerna behöver snygga till sig. Ställ krav på det estetiska i utomhusmiljön i centrum.

För många krogar som breder ut sig på Hamntorget.

De alltför många uteserveringarna i hamnen har fått breda ut sig alldeles för mycket och är i vägen för gående/cyklande.

De är alltför störande med hög musik på vår-, sommar- och höstkvällar, särskilt högsäsongen. Dessutom förstörs den fina hamnlinjen med gamla hus av alltför stora restaurangverandor t.o.m. med inglasningar.

Det är för stor yta som tas upp av krogarnas uteserveringar. Dessutom står de tomma och öde 8-9 månader om året.

För många tvingas gå mitt i gatan på grund av alla uteserveringar.

Krogarna tar torgmark som borde vara möjliga att gå på.

Promenadvägarna begränsas avsevärt. Flera krogar tar promenadvägar.

Från Ica ner mot färjan är gångstråket för smalt. Fotgängare tvingas ofta ut i trafiken. Krögarnas fel!

Krogarna tar för mycket plats. Bord och stolar nästan ute i gatan.

För lite parkeringar, krogarna har tagit alla parkeringar.

Dra ner på krogarnas uteplatser.

För många krogar.

Dra inte ut serveringarna för mycket.

Serveringar tvingar ut fotgängarna till körbanan.

Restaurang Terrassen fick bygga ut uteservering ända ut i liv med gata där bilar kör till färjan?! Sånt ska inte godkännas om man tänker det minsta på trafiksäkerhet. Det blir ju lika illa som Jaktens uteservering var! Gör om och gör rätt!

Restaurangerna har utökat sina platser för mycket.

Det är för mycket utbyggnad på gatorna.

Stängda restauranger borde ta bort utbyggnader på hösten.

Svårt att vistas på allmän plats när uteserveringarna får all yta. Ex strandkanten vid Strandnära.

Det verkar som om sommargäster har alla fördelar 3 månader om året medan vi fastboende får alla nackdelar 9 månader om året.

Se till att restauranger betalar för sig, ingen betalar skatt i kommunen.

Restaurangerna tar bara mer och mer till uteserveringar. En del får även bygga ut över vattnet och båtuppdrag!

Tvinga näringsidkare att hålla rent efter sina gäster, annars böter.

Den öppna ytan mellan Köttboden och Slupen har ju nästan försvunnit!

Restaurangerna verkar ta över.

Krogarna: uteplatserna tar för mycket av allmän platsmark.

Man har hört att dom flesta restauranger inte betalar kommunskatt här, förjävligt.

Vill kunna vistas i hamnområdet utan att behöva besöka en restaurang.

Det är för många restauranger vid kajen i Öregrund.

Trottoarserveringarna bör minskas.

Krogarna tar för stor plats av allmänna utrymmen.

För mycket uteserveringar. Hamnen är inte kul på sommaren.

Låt inte restaurangerna ta över. Räcker som det är.

Restaurangerna tar för stor plats och utetaken är fula.

Alla trädäck inkräktar på allmänna ytor. Gamla fiskarbryggan saknas = inbyggd av trädäck.

Torggatan upptas till största delen av en anskrämlig grill och glasskiosk som är öppen 2-3 mån/året.

Fimpar ligger överallt främst utanför restaurangerna.

Antalet restauranger bör ses över.

Vill ha bort kiosken på torget och istället ha riktig torghandel.

Ställ tillbaka bänkar på de platser som nu nyttjas av restauranguteserveringar.

Det ganska fina torget finns inte längre. En grillkiosk tar upp större delen. Den är öppen 2-3 mån/år. Sedan står där hoppackade möbler, ingen trevlig syn.

De restauranger som är året runt kan ha sin uteverksamhet kvar. De andra bör ta bort sina.

Bilden av våra bodar försvinner då det byggs för stora uteplatser för 1-2 mån ruschtid.

För många krogar som tar plats.

För mycket matterasser vid hamnen och bryggorna.

Inga fler restauranger, tack. Räcker nu.

Restauranger inkräktar för mycket på de allmänna ytorna.

För många restauranger och sommarverksamheter.

Viktigt att kajerna blir fria att promenera på. Ingen restaurangutskänkning mot hamnen.

Restauranger ta för stor plats på gator, torg och bryggor.

Alla uteserveringar försvårar komma till sjön.

Begränsa uteserveringsytor på gatumark.

För mycket krogar som tar plats.

Finns knappt parkområde i centrala Öregrund. Tips: ta bort ”kiosken” och gör bänkar/park där.

Få ytor, allt är upptaget av krögarna.

Krogar får alldeles för stor plats och kommunen tar för stor hänsyn till dessa framför fastboende. En kort tid 3 månader och sen ska fastboende leva med de skelett till uteserveringar med presenningar i bjärta färger 3/4 delar av året!

Tillgången av allmänna platser ockuperas av näringsidkare.

Väldigt tråkigt med alla tomma utbyggnader/terrasser/altaner som inte används mer än på sommaren. Kanske borde såna som vill ha öppet och driva något året runt få chansen att ha verksamheter där istället. Rent utseendemässigt har hela charmen som bodarna givit förut försvunnit. Ser väldigt skräpigt och fult ut hela året förutom just sommarmånaderna. Vill man inte att Öregrund ska få glänsa i alla årstider? Det är väldigt vackert här året om.

De borde inte få bygga ut sina uteserveringar över bryggor/trottoarer.
Svårt med en kommun som ser mellan fingrarna på allt.

Det jag skulle vilja påpeka är, att de som bedriver verksamhet behöver är tydligare riktlinjer för vad som är tillåtet (användande av offentlig plats).

Krogarna breder ut sig allt mer vid vattnet. Klipphällar runt havet försvinner under grus, betong och byggnader. Katastrofalt att till exempel Fyrskeppsudden får förstöras. Stoppa all exploatering där omgående.

Alltså, allt mer ytor tas över av restauranger som är stängda 9 månader om året. Trist!

Trist att många lokaler nyttjas av företag som bara har öppet under sommaren.

Se över krogarna!! Behåll vår genuina gamla trästad! Var rädd om våra kulturminnen. Låt krogarna rätta sig efter hur vi innevånare vill se vår stadskärna. Vi bor ju trots allt här året om.

Tänker sektorsamhälle, som gör vad som helst för sommarkrögarna (särskilt för gaphalsen [XY]) att alla uteserveringar kan stå kvar även fast krogarna stängt och så kan Öregrundsborna ”leka affär och krog” på uteserveringarna mitt i vintern.
BORT MED UTESERVERINGARNA SENAST 15 SEPTEMBER!

Generellt okej, dock vore det trevligt med ett mer centralt torg, genom att riva/ta bort den s.k. kiosken. Den passar inte in i övriga miljön.

Kommunen reser väl snart ett cirkustak över resterna av Öregrunds gamla fina hamn. RIP gamla hamn och allt handlar om fylla.

Då de allmänna platserna ständigt minskar p.g.a. av att sommarkrogarna snyltar åt sig, så finns det väl inte mycket plats kvar. Där det tidigare stod tre bänkar, stod det en i somras och på ett annat ställe där det stått minst två bänkar stod ingen alls. Dåligt! Alla vill kanske inte sitta på restaurangerna vid hamnen.

Sommarkrögarna har snart trängt bort oss boende. Jag anser att de inte behöver ha så stora ytor för servering.

Sommarkrögarna får göra som de vill, det är bara att fixa glasväggar och ut med trätrall, ingen stoppar dem. Ta och kolla hur det fungerar i andra kustkommuner vad gäller regler för sommarserveringar tex Visby och Smögen, de vet och kan.

Restauranger som breder ut sig, bygger stora uterum, butiker använder trottoarer utanför sina butiker till att ställa ut sina varor, den gamla kulturmiljön med sjöbodar försvinner i denna cirkus. Förbjud affärer att använda gångbanor och ytor utanför sina butiker så barnvagnar, handikappade och alla övriga slipper gå ut i gatan för att passera.

Finns snart inte en enda sittplats inne i hamnen, man måste betala för att sitta och njuta i Öregrund nuförtiden.

Restauranger och diverse stånd på allmänna platser verkar ha prio 1 i kommunen. Vad gäller förslaget om att bygga ett större trädäck i hamnen för restaurangerna: detta visar bara ytterligare att det är restauranger som ska diktera villkoren och inte tillgängligheten för oss som bor här. Låt restaurangerna ha den plats de har idag och att allt som finns på allmänna platser tas bort när säsongen är slut.

Restaurangerna breder ut sig. Jag undviker centrum under sommartid.

När turistsäsongen är över återgår Öregrund nästan till att bli den lilla fina kustort som vi en gång för länge sedan valde att flytta till. Det mesta är tillgängligt men tråkigt nog skymmer ett antal vintervilande krogar utsikten över hamnbassängen. Utvecklingen i Öregrund är tyvärr besläktad med den utveckling som skett i ett antal västkustorter som till exempel Smögen. Ett relativt stort antal hus i området nära hamnen har blivit sommarbostäder en utveckling som inte är särskilt lyckad. Vi hör allt oftare fastboende som nu överväger att flytta från Öregrund för att slippa det omfattande oljudet under sommarmånaderna. Om du har ett arbete att sköta är det bra att din nattvila inte störs ideligen.

Krögarna verkar aldrig bli nöjda!

Nu är det för mycket matställen kring hamnen! Upplever att alla restaurangägare tar för stor plats och för stor markyta i anspråk. Inte ok.

Allmän plats utanför Terrassen: skräpigt, ovårdade vissna blommor som dött för flera år sedan, ruttna bräder. Allmän plats mellan Sommargrillen och Slupen har krympt då Slupens däck expanderat.

Mest restauranger och popp-up affärer med krimskrams.

Känns inte som att detta är reglerat utan att näringsidkarna mest krogarna breder ut sig och tar inte bort utemöbler när de har stängt för säsongen.

Vet att många fastboende irriterar sig på det ökande utrymme som restaurangerna tar sig liksom på den höga, störande musiken! Själv undviker jag Öregrund på sommarens högsäsong p.g.a. detta.

Krogarna har fått för stora ytor.

Okej med de affärer som finns men restaurangerna har fått ta för sig för mycket. Fula altaner, tak och verandor som brer ut sig mer och mer för varje år! De har öppet ca 2 månader per år och sen är hamnen ”ett spökområde”! Så fult som där är nu har det aldrig varit! Dessutom lär få av krögarna betala skatt i kommunen.

You may also like...