Protokoll är teve för mig! Restaurang Terrassen hos Tekniska nämnden

Glo på teve är uteslutet för mig, men däremot kan jag läsa det ena protokollet efter det andra. Jag hamnade nyss hos Tekniska nämndens protokoll från 10 september och en punkt om  Terrassen, sommaröppen restaurang i Öregrund och som vill bygga ut däcket:

Restaurang Terrassen i Öregrund inkom 2013-06-03 med en ansökan om utökad yta för uteservering. De vill uppföra ett ca 60 kvm stort bryggdäck som kopplas direkt till det befintliga och med liknande utseende. Området idag består av en båtslip som inte används eller underhålls.
Arbetsutskottets förslag
Tekniska nämnden avslår ansökan om utökad yta för uteservering  med hänsyn till att Öregrunds båtklubb hyr båtplatser där.

You may also like...