Räddningstjänsten blev den tändande gnistan för Claes Littorin, Landsbygdspartiet

Citat Upplands Nyheter 7 februari:
Det är stort fokus på landsbygden inför årets val och frågan är vilket eller vilka av de etablerade partierna som har de bästa, eller flesta, förslagen? Inget, om man lyssnar på Claes Littorin från Knutby som är ordförande i Landsbygdspartiet oberoen­de, både på riksnivå och i lokal­avdelningen i Uppsala kommun.
– Varken Alliansen eller de rödgröna tar landsbygdens frågor på allvar och det saknas en rättvis fördelningspolitik, säger Claes Littorin.

Den tändande gnistan, som han uttrycker det, till att starta partiet i Uppsala kommun var när antalet deltidsbrandkårer skulle dras ner.
– Räddningstjänsten i länet måste byggas upp och den pågående nedmonteringen stoppas, säger Littorin och fortsätter […]

Claes Littorin berättar att partiet växer kraftigt just nu och flera gånger i veckan kommer förfrågningar om att bilda lokalavdelningar runt om i landet. Nyligen har en interimsstyrelse bildats i Östhammars kommun, med sikte på  kommunvalet i höst.
Läs mer hos Upplands Nyheter/Partiet som får stöd i landsbygden

You may also like...