Rådgivande folkomröstning om slutförvar av använt kärnbränsle?

Hur ska kommunen ha det? Hur vill du ha det? Hur vill jag ha det? Vad vill regeringen? Hur skulle några generationer framåt önskat att vi gjorde?
Jag läser ärendelistan för ksau 4 februari, punkt 6:

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till fullmäktige med följande alternativa förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge valnämnden i uppdrag att bereda ett ärende för beslut att en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar ska hållas i Östhammars kommun.

Alternativt

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inte hålla en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar. Kommunfullmäktige anser att när det säkerställts att en lagstiftning finns på plats gällande ansvar efter förslutning av ett planerat slutförvar, kan kommunfullmäktige fatta beslut i vetofrågan.

You may also like...