Ranking 2020 Företagsklimat (NKI) för Östhammars kommun: 152 av 181

Idag den 22 april klockan 09.00 publicerade SKR den senaste undersökningen och rankingen Öppna jämförelser: företagsklimat 2020.

”Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För år 2020 har även området upphandling tillkommit. Resultaten för detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.
LÄNK: FÖRETAGSKLIMAT SKR 2020

Ranking NKI totalt Östhammars kommun
År 2013: Ranking 169 av 189
År 2015: Ranking 107 av 193
År 2016: Ranking 116 av 139
År 2017: Ranking 84 av 159
År 2020: Ranking 152 av 181
…………………………………………………………………………………………………………………….
Östhammars kommun 2020 och där 85 företagare deltagit i undersökningen
Om färre än 12 svarar på en fråga blir det inget NKI.

Ranking – NKI totalt 152 av 181
Ranking – NKI Brandskydd
Ranking – NKI Bygglov 70 av 151
Ranking – NKI Markupplåtelse
Ranking – NKI Miljö- och hälsoskydd 110 av 139
Ranking – NKI Livsmedelskontroll 142 av 154
Ranking – NKI Serveringstillstånd

You may also like...