Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör undrar om personalen kommer att orka

Jag läser kallelsen 21 oktober 2020 för Vårdstyrelsen, Region Uppsala, sjukvårdsdirektörens rapport:

… ”fortsatt snabbt stigande smittspridning i hela samhället med insjuknande i alla åldersgrupper och smittspridning på vårdavdelningar och på flera arbetsplatser. Behovet av infektionsvård, vård på intensivvårdsavdelning och dödsfall med Covid-19 ökar i skrivande stund. Covid-19 situationen i regionen är med andra ord mycket oroande.
– – –
… ”ska vården och dess personal orka med att fortsätta i samma tempo? Den frågan lämnas obesvarad, men det finns skäl att vara orolig. Vi måste åter ta vårt gemensamma ansvar att minska smittspridningen, minska behovet av vård och betänka att min och din hosta i dag kan innebära svår sjukdom och död för någons kära och nära anhörig inom några veckor.”

Läs hela rapporten på Vårdstyrelsens webbplats

You may also like...