”Rekordstort intresse för pensionsföreläsning i Östhammar”

Har du låg pension och litet sparande kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Många missar den möjligheten till ett extra tillskott på upp till 5000 kr per månad.
Läs mer på Östhammars kommunhus’ webbsida:
Rekordstort intresse för pensionsföreläsning i Östhammar

Pensionsmyndigheten om bostadstillägg:
Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av grundskyddet, liksom garantipensionen.
Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maximalt 5 090 kronor per månad. Det genomsnittliga beloppet är ca 2 400 kronor per månad.
Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar.

You may also like...