Riksdagen: ”Återkom med förslag på hur bostäder kan omvandlas till ägarlägenheter”

Om du bor i hyresrätt nu, vaknar du varje morgon med tanken att ditt liv skulle vara bättre om din hyresrätt omvandlades till ägarlägenhet?
Är det för att du vill äga din lägenhet som du hyr den?

Fler ägarlägenheter och utred hyrköpsystem
Beslut i riksdagen 11 februari 2021.
”Fler bör kunna få möjlighet att äga sin bostad, tycker riksdagen. Det bör finnas möjlighet att successivt omvandla ett hyreskontrakt till ett ägande. Riksdagen uppmanade regeringen att utreda ett sådant hyrköpsystem för över fem år sedan. Regeringen uppmanades då även att återkomma med förslag på hur fler så kallade ägarlägenheter skulle kunna bildas. Detta har inte gjorts. Riksdagen vill därför att regeringen nu prioriterar detta arbete. Regeringen uppmanas att snarast möjligt dels återkomma med förslag på hur befintliga bostäder kan omvandlas till ägarlägenheter, dels tillsätta en utredning för att införa ett hyrköpsystem.”

Ägarlägenhet och bostadsrätt är inte samma sak. Här kan du läsa om skillnaden, om för- och nackdelar med ägarlägenhet:
Ägarlägenhet – för- & nackdelar | Svensk Fastighetsförmedling

You may also like...