Säl orsakar skador för 20 000 euro per Östersjöfiskare

Jag mejlade några frågor om säljakt till Naturvårdsverket. När sälar får skjutas, får man dock inte sälja köttet och skinnet. Varför är det så?

Fråga: Varför får inte säljägare sälja sälskinn och sälkött?
Svar: Förbudet grundar sig på en EU-förordning: (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter).

Fråga: Varför fick säljägare sälja sälskinn och sälkött förut?
Svar: Under en period omfattades Sverige av ett undantag från förordningen vilket möjliggjorde fortsatt handel med sälprodukter.

Fråga: På vilken politisk nivå tas beslut om vad en jaktdödad säl får användas till?
Svar: EU-förordningen och förbudet kring handel med sälprodukter regleras på EU-nivå. I Sverige är Jordbruksverket ansvarig myndighet för frågor rörande handel med sälprodukter.

Det var de tre frågor jag ställde till Naturvårdsverket. Nu går surfen in till Jordbruksverket:
Jakt på säl har ifrågasatts av djurskyddsskäl eftersom många anser att sälarna kan känna smärta, ångest, rädsla och andra former av lidande vid dödande och avhudning.
Läs mer hos Jordbruksverket: Handel med sälprodukter

Tre myndigheter för att förvalta säl
Naturvårdsverket delar ansvaret för sälförvaltningen med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.
Naturvårdsverket ansvarar för delarna som rör jakt. Skyddsjakt kan beviljas för samtliga sälarter. För gråsäl kan även beslut om licensjakt fattas.

Skyddsjakt på säl kan bland annat beviljas för att förhindra skador på fiske. Det finns två olika former av skyddsjaktsbeslut:
* Beslut om skyddsjakt på Naturvårdsverkets initiativ.
* Beslut om skyddsjakt efter ansökan från en enskild.

När och var får man jaga säl?
* Skyddsjakt om det inte finns någon annan lösning: Vikare: 1 maj – 31 januari.
* Skyddsjakt om det inte finns någon annan lösning: Knubbsäl: 20 april – 19 april, med uppehåll mellan den 21 maj – 15 juli.
* Licensjakt om det inte finns någon annan lösning: Gråsäl: 20 april – 31 januari.

Sammanlagt får 2 000 gråsälar fällas i licensjakten och kvoten är gemensam för samtliga län med kust mot Östersjön.

Till skillnad mot skyddsjakt behöver licensjakten inte ske i direkt anslutning till en plats där sälar orsakat skada på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Licensjakten kan också användas för att skydda fiskodlingar som utsätts för skador.
Läs mer om säljakt på Naturvårdsverkets webb: Jakt på säl

174 av 2 000 gråsälar har skjutits fram till den 11 maj 2020. Av de 174 har 18 fällts i Uppland och 49 i Stockholm.

Sälen orsakar skador för 20 000 euro per fiskare!
Läs mer: Säl och skarv allvarliga hot mot yrkesfisket i Östersjön

Genrebild Pixabay

You may also like...