Dags att säga upp samverkansavtalet för gemensam räddningsnämnd

Dags att säga upp samverkansavtalet om gemensam räddningsnämnd för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar.
Det ska sägas upp senast 18 månader innan avtalets utgång, annars löper det på fyra år till.
Avtalet gäller t.o.m. den 31 december 2018. Avtalet ska sägas upp senast sista juni 2017.

Så här svarade S (Widén-Berggren, gissar jag) på frågan om utvärdering:
På vårt ägarsamråd i april 2016 kommer vi att initiera en extern utredning av Räddningstjänsten.
Avtalet: 11-KS412-10 SAMVERKANSAVTAL GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

Margareta Widén Berggren (S) med bifall av Sanne Eriksson (S), Lennart Owenius (M), Anna-Lena Söderblom (M), Mats Sjöborg (FP), Jacob Spangenberg (C) och Ingeborg Sevastik (V) yrkar att en utvärdering av den gemensamma räddningsnämndens verksamhet bör genomföras i god tid före utgången uppsägningstid 2017-06-30. Östhammars kommun ska initiera en sådan utvärdering tillsammans med de två övriga ägarna Uppsala- och Tierps kommuner. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för beslut om Östhammars kommun ska fortsätta räddningstjänstsamarbetet eller ej. En särskild medborgardialog ska genomföras och föregå beslut i kommunfullmäktige om eventuellt fortsatt samarbete.”
Från kf-protokollet 22 april 2014, sidan 14

År 2018 är det valår …

You may also like...