Tillfälligt bygglov kallas ”fallskydd” och ”hållbart byggande” ska bort senast 2023-10-30 (eller aldrig)

Uppdatering 25 oktober 2022:
Bygglovet gäller till och med 2023-10-30. Marken ska då vara återställd enligt en inlämnad avvecklingsplan.
Villkor
Det tidsbegränsade bygglovet gäller fram till 2023-10-30 under förutsättning att planerat bryggdäck i Öregrunds hamn inte behöver den yta på vilken uteserveringen är uppförd.

Tidsbegränsat bygglov för åtgärden beviljades 2021-04-29 (BMN-2021-1298) och förlängdes 2022-01-19 (BMN-2021-3866). Total maxtid för tidsbegränsade lov är 15 år.
(Bygg- och miljönämnden, ärende 25 oktober, 2022)

Uppdatering 21 januari 2022:
Bygg- och miljönämnden bedömer att den föreslagna åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Åtgärden ska vara tillfällig och pågå under en begränsad tid till och med att den planerade bryggan i hamnen byggs. Uteserveringen fungerar som fallskydd över den gamla båtrampen i Öregrunds hamn, att riva den redan beviljade uteserveringen innebär att fallrisken vid båtrampen återuppstår, dessutom ses det som materialförstörelse att riva uteserveringen och går därmed i strid med den moderna strävan om hållbart byggande.

Östhammars kommun om ”varaktighet” för byggnader vid Öregrunds kulturmiljöområde, hamnen:

Den här exakta formuleringen finns på Östhammars kommuns webb 29 oktober 2021, och jag gissar att texten tas bort innan helgen för att den inte överensstämmer med verkligheten:

Varaktighet (vad händer efter sommaren etc)?
Svar:
 I allmänhet är denna typ av tillstånd, för till exempel altaner och tillbyggnader ettåriga, vilket innebär att efter ett år ska det plockas bort. Tillfälliga bygglov som en av krögarna fått skall vara borta 30 oktober i år [år 2021].

Uppdatering 7 november 2021:
Svar från Östhammars kommun till en bekant som skickade bilder på hur det ser ut efter den 30 oktober 2021:
Vi är inte drivande i att tidsbegränsade lov är bortplockade i tid, det är sökanden/utförarens ansvar. Däremot nu när vi vet att den fortfarande är kvar kommer vi driva ett tillsynsärende kopplat med sanktionsavgifter och eventuella viten om inte rättelse utförs. Tyvärr har vi inte möjlighet att bevaka alla tidsbegränsade lov så minutiöst utan vi litar på att medborgare efterlever överenskommelser och så även i detta fall.
Hursomhelst kommer jag nu starta ett tillsynsärende och skicka ett brev med begäran om förklaring till varför den är kvar till sökanden.

Uteserveringen som ligger i det tidsbegränsade lovet ska tas bort.You may also like...