”Tillfälliga bygglov som en av krögarna fått skall vara borta 30 oktober i år”

Östhammars kommun om ”varaktighet” för byggnader vid Öregrunds kulturmiljöområde, hamnen:

I allmänhet är denna typ av tillstånd, för till exempel altaner och tillbyggnader ettåriga, vilket innebär att efter ett år ska det plockas bort. Tillfälliga bygglov som en av krögarna fått skall vara borta 30 oktober i år.

Tror du på det här?


You may also like...