Sjukdomsfall med Covid-19 i Östhammars kommun ökade med 98 % under november

Vid ingången av november hade 223 medborgare insjuknat med Covid-19 i vår kommun sedan 16 april och 21 medborgare hade avlidit med sjukdomen. Vid utgången av november har sjukdomsfallen ökat med 98 % bekräftade sjukdomsfall (till 442) och ytterligare två medborgare har avlidit.

Avlidna i Östhammars kommun
Nio medborgare utan omsorg.
Fyra medborgare på särskilt äldreboende (SÄBO).
Tio medborgare med annan kommunal omsorg.

Källa: Region Uppsala, 30 november 2020.

You may also like...