Skattekollen – Vart går skattepengarna i Östhammars kommun

Citat Östhammars kommun:
Som första kommun i länet finns Östhammars kommun nu med på www.skattekollen.se. Tjänsten visar fördelningen av de kommunala skattemedlen i olika verksamheter.
– Det här är en möjlighet för våra kommunmedborgare att enkelt få insyn i hur deras skattemedel används, säger Peter Nyberg, kommunchef i Östhammars kommun. Att göra det enkelt att hitta den här informationen är ett självklart steg i vårt demokrati- och öppenhetsarbete.
För att få reda på hur mycket skattemedel som går till de olika ändamålen fyller man i en månadslön och därefter presenteras resultaten i ett cirkeldiagram. Uppgifterna är hämtade från 2014 års kommunala budget.
Länk till Skattekollen finns på kommunens hemsida, under kommun och politik.

You may also like...