Smart kostnadsfri tjänst för att INTE gräva av ledningar – Ledningskollen

Info på Ledningskollens webb: Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Tjänsten finansieras med offentliga medel. Det är gratis att såväl ställa frågor som att registrera sig som ledningsägare på Ledningskollen.
https://www.ledningskollen.se

You may also like...