Smitta och sjukdom med covid-19 i Östhammars kommuns tätorter – Öregrund mår inte bra

Har du kollat covid-statistiken i Region Uppsalas CRUSH COVID?
Jag hittar alla tätorter i vår kommun i statistiken, utom Gimo och Hargshamn.
För att du bäst ska förstå graferna i skärmbilderna, surfa in hos CRUSH COVID och klicka på ”Kartor och Trender Crush Covid”:
Information om covid-19, coronaviruset (regionuppsala.se)

Obs! Om du tycker att invånarantalen ser märkliga ut, beror det på att endast invånare över 16 år räknas i den här statistiken.

Nya fall, färgade linjer: antalet bekräftade covid-19 fall per 100 000 invånare per vecka.
Testpositivitet (%), streckade linjer: andelen positiva covid-19 test av alla tester per vecka.

You may also like...