Sommarens sophantering i Öregrund var ett stort skämt

Östhammars kommun tror på riktigt att det bara är att klubba bort ANSVAR för räddningstjänst, VA, sophantering, IT m.m. till annan utförare. Det är alltid Östhammars kommunfullmäktige som har ansvaret även när andra aktörer är utförare. Ansvar kan inte klubbas bort.
Jag hittade detta i kommunens diarium:

”Hen vill lämna synpunkt att kommunen inte tar ansvar för sina problem.
Tex sophämtningen som ej fungerat i somras med uteblivna tömningar och fel dagar vilket gör så att hennes verksamhet blir lidande. Hen planerar sitt avfall för att det ska fungera för verksamhet och det förutsätter att hämtning sker på rätt dag utan uppehåll. Vid kontakt med kommunen har de hänvisat till entreprenör men hen menar att det är kommunen som äger ansvaret ändå. Om inte entreprenör sköter sig får kommunen ordna det på annat sätt.
Men i stället skyller kommunen ifrån sig.”

You may also like...