”Stor oro kring tekniken i slutförvaret” – vem tar ansvar efter att anläggningen förslutits?

Viktig läsning, inte ’bara’ för boende i Östhammars kommun, utan för hela Sverige:
I dag upphör industrins ansvar för anläggningen när förslutningen skett. Och enligt dagens lagstiftning tas ansvaret inte heller över av stat, kommunen eller markägaren.
Läs hela artikeln publicerad av Ny Teknik 23 juni 2016:
Stor oro kring tekniken i slutförvaret

You may also like...