Sweco projekterar berganläggningen för slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Svensk Kärnbränslehantering har gett Sweco uppdraget att projektera berganläggningen för det planerade kärnbränsleförvaret och för utbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark.

Läs mer hos Processnet/De får bygga slutförvaret i Forsmark

Hemsida: Sweco

You may also like...