Tallparken är klassificerad som ett Smultronställe

I kallelsen för ksau 6 april 2021 angående anläggande av ytterligare en padelbana i Tallparken:

”Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det per idag begränsat med parkeringsmöjligheter invid Tallparken. Följden av ytterligare en padelbana kan leda till ökad parkeringsbeläggning och friluftsgäster av bilburen karaktär riskerar exkluderas från möjlighet att angöra invid friluftsområdet. Tallparken är sedan en tid, från Länsstyrelsen klassificerat som ett s.k. Smultronställe, i vilken tillgänglighetsfaktorn väger tungt.”

Vad är ett Smultronställe?
”Genom verksamheten Smultronställen i naturen vill vi göra det lätt komma ut i naturen. Till ett smultronställe ska det vara lätt att hitta, och väl framme ska alla förutsättningar finnas för ett bra besök.

Ett smultronställe är ett utflyktsmål med höga natur- och friluftsvärden som är trevligt och lättillgängligt för besökare. Det finns nära 50 smultronställen i länet och fler är på gång.

Vilka står bakom?
Smultronställen i naturen är ett samarbetsprojekt. Upplandsstiftelsen står tillsammans med alla länets kommuner bakom arbetet. Upplandsstiftelsen är samordnare och har huvudansvaret för hemsidan. Arbete styrs genom en styrgrupp med representanter från Upplandsstiftelsen och kommunerna.
För information kontakta Karolina Vessby tel. 018-611 62 84, 070-511 69 94″
Läs mer hos Upplandsstiftelsen

När jag letar efter Tallparken som ett nytt Smultronställe på Upplandsstiftelsen webb kan jag dock inte hitta någon information om att Tallparken har klassificerats som ett Smultronställe.


You may also like...