Tekniska utskottet beslutar att ta bort de tomter som finns till försäljning med omedelbar verkan

”Den fastställd taxa på 35 kr/kvm för industritomter upp till 3 000 kvm tas bort. Prissättning på kvarvarande industritomter sker efter förhandling. Prissättning och försäljningssättning i nya industriområden beslutas i varje enskilt fall.

Tekniska utskottet beslutar att ta bort de tomter som finns till försäljning på hemsidan med omedelbar verkan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga bostadstomter lämnas till mäklare för försäljning till högstbjudande. Dock bör ett minimipris för försäljningen vara 300 kr/m2, om det vid budgivning görs troligt att detta grundpris inte kommer nås ska övervägande göras om försäljningen inte ska genomföras. Avgörandet för detta delegeras till kommunstyrelsen.”
Källa/Diarienummer: KS-2021-542

Lediga tomter – Östhammars kommun (osthammar.se)

Tomtkön i Östhammars kommun avvecklades från 2017-01-01. Innan tomtkön avvecklades såg den ut så här, enligt UNT:

Öregrund: 24 i kö och det fanns 4 tomter.
Alunda: 21 i kö och det fanns 2 tomter.
Östhammar: 11 i kö och det fanns 6 tomter.
Österbybruk: 8 i kö och det fanns 18 tomter.
Hargshamn: 6 i kö och det fanns 15 tomter.
Gimo: 6 i kö och det fanns 20 tomter.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *