Tillfälligt bygglov till 2021-12-31 för toaletter vid Öregrunds hamn

Bygg- och miljönämnden Östhammars kommun:
Åtgärden avviker från detaljplanen med avseende på placering på parkmark. Bygglovet gäller till och med 2021-12-31. Marken ska då vara återställd enligt en inlämnad avvecklingsplan.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *