Tillsättning av chefer i Östhammars kommuns nya organisation

Du känner säkert redan till att Östhammars kommuns förvaltningar ska slås ihop till en enda? Under denna enda förvaltning ska finnas ett antal sektorer, bl.a. Gemensamt verksamhetsstöd, Bildning, Samhälle och Omsorg.

SEKTORER, SEKTORSCHEFER OCH ENHETSCHEFER

LISBETH BODÈN chef över sektor Bildning.

ULF ANDERSSON chef över sektor Samhälle.
MARIE BERGGREN, chef för Tillväxt.

HELEN ÅSBRINK chef över Gemensamt verksamhetsstöd
ANDREAS JÄRVENPÄÄ, chef för Utveckling och administration.
SARA ERSUND, chef för Ekonomi.

LINA EDLUND chef över Omsorg
CARINA KUMLIN, chef för Biståndsenheten


Den nya organisationen ska gälla från 1 januari 2021.

You may also like...