Tillsyn enligt miljöbalken på Tallparksbadet

Jaha? Har vi nakenbad i Tallparken igen? Tog inte Östhammars kommun bort det? Eller vet den ena handen inte vad den andra handen gör i kommunhuset?

Jag citerar BMN-2021-2466:

Tillsyn enligt miljöbalken på Tallparksbadet
Verksamhet: Strandbad
Fastighetsbeteckning: Öregrund 1:2
Datum för inspektion: 2021-07-13

Syftet med inspektionen
Tillsyn av strandbad i Östhammars kommun med avseende på bland annat hälsoskyddsfrågor.
Genom rådgivning och information skapas förutsättningar för att miljöbalkens (1998:808) ändamål ska kunna tillgodoses.

Iakttagelser vid inspektionen
* Räddningstjänst kommer till parkeringen, sen promenad ut till klipporna ca 70 meter.
* Toalett finns, HWC. Ingen skylt utanför om att det är toalett. Dörröppnaren funkade inifrån.
* Ventilationen på HWC var på (stod på 1) men ingen fläkt rörde sig. Inget hände om man slog till noll.
* Däcken på lekplatsen (2 st närmast vändpinnen på vardera sida) vek ihop vid tyngd. Skaderisk.
* Kedjeskydd avskavt och nyper fötter på klätterställningen.
* Gungor saknar kedjeskydd.
* Livboj och räddningsstege finns på stranden.
* Inga soptunnor längst vägen, om man går ner till vänster.
* Går man ner till höger finns tre soptunnor. Fulla kl 11.
* Nakenbad längst bort till vänster efter stranden.
* Ingen infotavla vid vänstra ingången till strand. Vid parkering var den under renovering.
* Livboj vid infoskylt på stranden var fastsatt i ställningen och bakom buskage.
* En soptunna på stranden. Den var full kl 11.
* Hundar får ej rastas på området.

You may also like...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *