Trafikinfo via sms Gräsöleden

När GDPR trädde i kraft upphörde tidigare sms-prenumerationer om Gräsöledens färjetrafik och eventuella trafikstörningar. Vill du ha aktuell information om Gräsöleden, skriv in info via den här länken:
Trafikinfo via sms Gräsöleden


13 december öppnade Gräsöledens vaktstuga sitt adventsfönster i ”Öregrund som en adventskalender”.

You may also like...