Trafikverket har reparerat milstenen vid stadsgränsen

Milstenen, som är en fornlämning, kraschades en dag under våren 2020. Kraschen ska ha meddelats Östhammars kommun, som inte omedelbart agerade och tog kontakt med Uppsala länsstyrelse. Den saken ombesörjdes i stället av privatpersoner i Öregrund, som kontaktade länsstyrelsen, som kontaktade Trafikverket, som gjorde jobbet med att reparera milstenen.

You may also like...